Audit, účtovníctvo, právne služby a poradenstvo s tradíciou

23 rokov skúseností

Renaudit bol založený v roku 1991. Bohaté skúsenosti členov nášho tímu využívajú klienti na Slovensku a v Čechách. Staňte sa jedným z našich spokojných zákazníkov!

Profesionálny tím

V našom tíme sú dvaja audítori, traja daňoví poradcovia, advokátka a skúsení účtovníci. Spoločne poskytujú služby pre viac ako 140 zákazníkov. Pridajte sa k našim klientom!

Komplexná starostlivosť

Poskytujeme komplexné služby v oblasti auditu, účtovníctva a poradenstva. Klienti oceňujú dlhodobú spoluprácu, založenú na vzájomnej dôvere. Staňte sa jedným z nich!

Audit

Poskytujeme komplexné služby v oblasti auditu: audit účtovnej závierky, názor audítora k projektom financovaným z európskych fondov, uisťovacie služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov.

Viac informácií

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom podľa vašich predstáv. Od kontroly účtovníctva a účtovného poradenstva až po úplný outsourcing vrátane miezd a zostavovania reportov.                                                 

Viac informácií

Dane

Daňové poradenstvo poskytujú traja skúsení daňoví poradcovia. Riešime problémy týkajúce sa všetkých druhov daní, otázky registrácie na DPH, pripravujeme pre zákazníkov daňové priznania. 

Viac informácií

Právo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti obchodného práva: založenie spoločnosti, poradenstvo pri vypracovaní zmlúv, riešenie obchodných sporov.
 
 

Viac informácií