História spoločnosti

Úvod  /  O firme  /  História

2006 - dodnes

Každý deň pracujeme na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, naši zamestnanci sa vzdelávajú, stávajú sa audítormi, daňovými poradcami a expertami v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

 2001 - 2005

Vznikla spoločnosť RENAUDIT Tax k.s., ktorá sa stala členom Slovenskej komory daňových poradcov. Naši zamestnanci úspešne absolvovali skúšky a preto sme mohli naše služby rozšíriť o daňové poradenstvo.

1996 - 2000

Začali sme poskytovať služby v oblasti nákladového účtovníctva. Implementujeme metódu Activity Based Costing, sledovanie nákladov podľa činností. Nadviazali sme spoluprácu s Prodacapo AB, dodávateľom softvéru pre ABC.

1992 - 1995

Novozaložená spoločnosť RENAUDIT s.r.o. so sídlom v Piešťanoch prevzala činnosť konzorcia. Firma sa stala členom Slovenskej komory audítorov a začali sme poskytovať audítorské služby. Členkou nášho tímu sa stala advokátka, služby sme rozšírili o právne služby. Presťahovali sme sa do Nitry.

1991

V Piešťanoch vzniklo konzorcium firiem INTERAUDIT BRATISLAVA spol. s r.o. a REN spol. s r.o. Začali sme poskytovať účtovnícke služby. Spoločnosť zamestnala prvého účtovníka.