Infoservis

Úvod  /  Opatrenie MFSR 534/2010 - účtovníctvo

Opatrenie MFSR 534/2010 - účtovníctvo

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

Pridané: 29.12.2010