Infoservis

Úvod  /  Oznámenie MFSR 365/2011- účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky

Oznámenie MFSR 365/2011- účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

Pridané: 29.10.2011