Infoservis

Úvod  /  Oznámenie MFSR 370/2011 - usporiadaní účtovnej závierky

Oznámenie MFSR 370/2011 - usporiadaní účtovnej závierky

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

Pridané: 29.10.2011