Infoservis

Úvod  /  Redakčné oznámenie - o oprave chýb v zákone 331/2011

Redakčné oznámenie - o oprave chýb v zákone 331/2011

Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

Predpis v PDF

Pridané: 01.11.2011