Infoservis

Úvod  /  Zákon 460/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zákon 460/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

Pridané: 14.12.2011