Infoservis

Úvod  /  Zákon 527/2010 - miestne dane

Zákon 527/2010 - miestne dane

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

Pridané: 29.12.2010