Infoservis

Úvod  /  Zákon 548/2010 - daň z príjmov

Zákon 548/2010 - daň z príjmov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predpis v PDF

Pridané: 30.12.2010