Infoservis

Úvod  /  Zákon 551/2010 - príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon 551/2010 - príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpis v PDF

Pridané: 30.12.2010