Infoservis

Zákon 354/2011- o finančnej správe

Zákon o finančnej správe.

Predpis v PDF

25.10.2011 | celý článok

Zákon 346/2011 - o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Úplné znenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Predpis v PDF

21.10.2011 | celý článok

Zákon 341/2011 - Zákoník práce

Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 Predpis v PDF

20.10.2011 | celý článok

Nariadenie 343/2011 - minimálna mzda na rok 2012

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012.

Predpis v PDF

20.10.2011 | celý článok

Zákon 331/2011 - o správe daní (daňový poriadok)

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predpis v PDF

19.10.2011 | celý článok

Zákon 334/2011 - o starobnom a dôchodkovom sporení

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

19.10.2011 | celý článok

Vyhláška MFSR 277/2011 - vzor daňového priznania

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Predpis v PDF

26.08.2011 | celý článok

Redakčné oznámenie - /2011 o oprave chyby v zákone č 250/2011

Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2011 Z. z. (Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Predpis v PDF

23.08.2011 | celý článok

Zákon 257/2011 - Zákonník práce

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predpis v PDF

02.08.2011 | celý článok

Zákon 250/2011 - Zdravotné poisťovne

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpis v PDF

30.07.2011 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 | > >|