Infoservis

Zákon 231/2011 - Investičná pomoc

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predpis v PDF

23.07.2011 | celý článok

Zákon 223/2011 - Nelegálná práca a zamestnávanie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Predpis v PDF

20.07.2011 | celý článok

Vyhláška MZSR 206/2011

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

Predpis v PDF

02.07.2011 | celý článok

Zákon 193/2011- Obchodný zákonník

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

30.06.2011 | celý článok

Opatrenie MPSV 194/2011

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Predpis v PDF

30.06.2011 | celý článok

Zákon 200/2011 - Obchodný vestník

Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpis v PDF

30.06.2011 | celý článok

Zákon 133/2011 - zdravotné poisťovny

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpis v PDF

29.04.2011 | celý článok

Zákon 129/2011 - daň z príjmov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a do pĺňa zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpis v PDF

28.04.2011 | celý článok

Opatrenie MPSV SR 131/2011

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2010

Predpis v PDF

28.04.2011 | celý článok

Zákon 125/2011 - zákon o vysokých školách a sociálné poistenie

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Predpis v PDF

21.04.2011 | celý článok

|< < | 1 2 3 4 | > >|