Audit

Úvod  /  Služby  /  Audit

Audit zahŕňa služby poskytované v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA), ktoré vydáva Medzinárodná federácia účtovníkov (IFAC). Na Slovensku je audit upravený hlavne Zákonom o účtovníctve (431/2002) a Zákonom o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (540/2007). Najčastejšie poskytovanou službou je Audit účtovnej závierky. Povinnosť vykonania stanovuje Zákon o účtovníctve a osobitné predpisy. 

Musí mať vaša spoločnosť účtovnú závierku overenú audítorom? Odpoveď na túto aj mnohé ďalšie otázky nájdete v často kladených otázkach.

 

Náš prístup

Auditu sa venujeme už 15 rokov. Ročne vydávame okolo 40 auditorských správ. V našom auditorskom tíme sú dvaja audítori, účtovní experti na pozíciách účtovník – senior a daňoví poradcovia. Naši ľudia komunikujú v slovenčine, angličtine a nemčine.

Povinnosť auditu síce vyplýva zo zákona, snažíme sa však, aby bola poskytovaná služba užitočná pre manažment zákazníka, vylepšovala účtovný systém a systém interných kontrol. Súčasťou auditu je aj poradenstvo, ktoré poskytujeme počas platnosti audítorskej zmluvy. Naši zákazníci majú možnosť kedykoľvek kontaktovať expertov v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

Našim cieľom je budovanie dlhodobej spolupráce so zákazníkom. S mnohými zákazníkmi spolupracujeme od ich založenia. Loajalitu zákazníkov si vážime a považujeme ju za jeden z dôkazov ich spokojnosti.

 

Chcete vedieť viac?