Správa o transparentnosti

Úvod  /  Služby  /  Audit  /  Správa o transparentnosti

Správa o transparentnosti v súlade s § 24 zákona c. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu.

             -  Správa o transparentnosti za obdobie 2011/2012 (zde)

    Od obdobia 2012/2013 spoločnosť nespĺňa podmienky § 24 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a nie je povinná zostaviť Správu o transparentnosti.