Dane

Úvod  /  Služby  /  Dane

Spôsob poskytovania daňového poradenstva upravuje Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (78/1992). Zákazníci žiadajú poradenstvo hlavne v oblasti daní z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Typické problémy, ktoré riešime sa týkajú napríklad:

  • povinnosti registrovať sa na Daň z pridanej hodnoty,
  • klasifikácia obchodných prípadov z hľadiska DPH,
  • klasifikácia výdavkov z hľadiska daní z príjmov,
  • príprava a vypracovanie daňových priznaní,
  • zastupovanie v daňovom konaní.

Náš prístup

Služby daňového poradenstva poskytujú v našej spoločnosti traja daňoví poradcovia: Ing Zuzana Billiková (č. licencie 802/2006), Doc. Ing. Jozef Bojňanský PhD (č. licencie 728/2004), Ing. Veronika Miklisová (č. licencie 806/2006). Zakladáme si na dlhoročných skúsenostiach našich expertov. Našou výhodou je možnosť konzultovať daný problém v tíme.

Chcete vedieť viac?