Právo

Úvod  /  Služby  /  Právo

Súčasťou skupiny Renaudit je aj právna kancelária. Naši právnici poskytujú služby v oblasti obchodného práva. Máme skúsenosti so zakladaním obchodných spoločností a organizačných zložiek. Riešime otázky súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi. často sa zaoberáme zmluvnými vzťahmi našich zákazníkov. Zamestnanci právnej kancelárie komunikujú v prípade potreby v angličtine.

Náš prístup

Našou výhodou je prítomnosť expertov rôznych oblastí "pod jednou strechou". Spoločné konzultácie daňových poradcov, právnikov, audítorov a účtovných expertov zaručujú zákazníkom posúdenie problému z každého hľadiska.

Chcete vedieť viac?