Účtovníctvo

Úvod  /  Služby  /  Účtovníctvo

Povinnosť a spôsob vedenia účtovníctva stanovujú pre podnikateľov hlavne Zákon o účtovníctve (431/2002) a Postupy účtovania (42/2006).

Náš prístup

Účtovníctvu sa venujeme od založenia spoločnosti v roku 1991. Ročne spracujeme viac ako 70 účtovných zavierok. Náš tím tvoria účtovní experti na pozíciách účtovník – senior, daňoví poradcovia a účtovníci juniori. Členovia tímu komunikujú v slovenčine, angličtine a nemčine. V oblasti účtovníctva poskytujeme širokú škálu služieb vrátane účtovného poradenstva, kontroly a vedenia účtovníctva a spracovania miezd.

Služby prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám zákazníka. Pre menšie firmy vedieme účtovníctvo dodávateľským spôsobom. Zákazník sa môže sústrediť na hlavný predmet podnikania a účtovníctvo nechá na nás. Väčšie spoločnosti zvyčajne vyžadujú spoluprácu internej administratívy a nášho účtovného experta.

Pri spracovaní účtovníctva využívame hlavne ekonomický systém Money S3. Naši zamestnanci však majú bohaté skúsenosti aj s inými nástrojmi na vedenie účtovníctva. Na spracovanie miezd využívame pre väčšie spoločnosti softvér Human a Vema.

 

Chcete vedieť viac?