Typy služieb

Úvod  /  Služby  /  Účtovníctvo  /  Typy služieb

Komplexné vedenie účtovníctva

Zákazník odovzdá všetky účtovné doklady a podklady k výpočtu miezd minimálne raz mesačne. Naša spoločnosť následne spracuje účtovníctvo pomocou ekonomického systému Money S3. Pre zákazníka pripravíme výstupy v dohodnutom rozsahu. Samozrejmosťou je predloženie priebežných účtovných výkazov (súvaha, výsledovka) a podkladov k vyplneniu daňového priznania k DPH. Po ukončení účtovného obdobia pripravíme úplnú účtovnú závierku a podklady k vyplneniu daňového priznania k DPPO.

Spolupráca pri vedení účtovníctva

Väčším zákazníkom ponúkame možnosť spolupracovať pri vedení účtovníctva. Účtovný softvér je inštalovaný na serveri dostupnom cez vzdialené pripojenie. Zákazníci teda majú možnosť vstupovať do účtovníctva svojej firmy, získavať informácie a vystavovať doklady. Časť účtovníckych prác môže byť delegovaná na interných zamestnancov klienta, ktorí sa postarajú napríklad o vstup prvotných dokladov (prijaté a vystavené faktúry, pokladňa, banka, skladové doklady). Externý účtovník je zodpovedný za kontrolu, účtovanie, interné doklady a prípravu výstupov z účtovníctva. Výhodou tohto postupu je efektívna spolupráca.

Kontrola účtovníctva a poradenstvo

Ďalšou možnosťou spolupráce v oblasti účtovníctva je poradenstvo a kontrola účtovníctva. Službu využívajú malé i väčšie firmy, ktoré majú účtovníctvo spracované interne, ale potrebujú konzultovať niektoré problémy.

Spracovanie miezd

Služba zahŕňa všetky činnosti súvisiace s výpočtom a zaúčtovaním miezd. Po dohode so zákazníkom a poskytnutí plnej moci zabezpečujeme registráciu zamestnancov v poisťovniach, predkladanie výkazov do poisťovní a na daňový úrad. Služba obsahuje aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a dane z príjmu zo závislej činnosti. Pri spracovaní miezd menších zákazníkov používame ekonomický systém Money S3. Pri spracovaní miezd väčších zákazníkov využívame softvér Human a Vema.

 

Chcete vedieť viac?