Skupina Renaudit Group poskytuje tieto služby


Renaudit Group je zoskupenie spoločností Renaudit SDS družstvo, Renaudit s.r.o, Renaudit TAX k.s., Advokátska kancelária Renaudit a Renaudit Consulting s.r.o.
Ponúkame komplexné služby v oblasti podnikania zamerané na spracovanie účtovníctva, daňové, účtovnícke a ekonomické poradenstvo, audítorské služby, outsourcing. V oblasti advokácie je naša činnosť zameraná na právne služby, služby advokáta a právne poradenstvo.

Audit

Poskytujeme komplexné služby v oblasti auditu: audit účtovnej závierky, názor audítora k projektom financovaným z európskych fondov, uisťovacie služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov.

VIAC

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom podľa vašich predstáv. Od kontroly účtovníctva a účtovného poradenstva až po úplný outsourcing vrátane miezd a zostavovania reportov.

VIAC

GDPR

Táto oblasť je regulovaná najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov s o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. (General Data Protection Regulation)

Poskytujeme jak jednotlivé služby v tejto oblasti, tak komplexné riešenia prostredníctvom zodpovednej osoby.

VIAC

RPVS

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách vedený Ministerstvom Spravodlivosti SR.

V oblasti RPVS poskytujeme konplexné služby i poradenstvo.

VIAC

Právo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti obchodného práva: založenie spoločnosti, poradenstvo pri vypracovaní zmlúv, riešenie obchodných sporov.

VIAC

Dane

Daňové poradenstvo poskytujú traja skúsení daňoví poradcovia. Riešime problémy týkajúce sa všetkých druhov daní, otázky registrácie na DPH, pripravujeme pre zákazníkov daňové priznania.

VIAC

Ostatné doplnkové služby

Register partnerov verejného sektora RPVS, Transferové oceňovanie, Elektronické schránky, Ochrana osobných údajov, Sídlo spoločnosti, Pobyt cudzincov, Likvidácia spoločnosti, Vymáhanie pohľadávok

VIAC

RENAUDIT GROUP:

Renaudit SDS družstvo
Renaudit, s.r.o.
Renaudit TAX k.s.
Advokátska kancelária Renaudit
Renaudit Consulting, s.r.o.

SÍDLO:

Jasná 13
949 01 Nitra

IČO: 34107291
DIČ: 2020406927

KONTAKTY:

Telefón:
+421 37 655 02 81
+421 37 655 02 82

FAX: +421 37 655 04 58
E-mail: info@renaudit.sk

Advokátska kancelária Renaudit
JUDr. Paulína Paramonová, advokát
paramonova@renaudit.sk

Kde nás nájdete

Účtovnícka firma RENAUDIT SDS sídli v Nitre, na Vajanského ulici č. 3.
Pokiaľ sa k nám vydáte zo smeru od Serede, choďte až do Nitry po ceste R 1, míňate čerpaciu stanicu Slovnaft, vpravo Peter – auto s.r.o., tu zídete z cesty R1 a pokračujete po Bratislavskej ulici, vpravo je Tesco Hypermarket, prichádzate na kruhový objazd, ten opustíte na tretom výjazde a ste na ulici Štúrova, po pravej strane je Obchod s nábytkom, za ním odbočte vpravo, najbližšou ulicou odbočte vľavo a ste u našej účtovníckej firme.

Zo smeru od Šurian idete po ceste č. 64, do Nitry prechádzate po ulici Novozámocká, idete stále rovno, míňate Obchod hobby Dynamik, vpravo čerpaciu stanicu Slovnaft, pokračujete stále rovno popri železničnej trati, po pravej strane Supermarket Nitra-Zdroj, po ľavej strane Hlavná tržnica, za ňou odbočte vľavo, na druhej križovatke opäť vľavo, pri budove Mestskej polície odbočte vpravo, prichádzate na Vajanského ulicu, tu zaparkujte a ste na mieste.

Od Zlatých Moraviec choďte po ceste R1, E58 a 51, do Nitry vchádzate po ceste Levická, obídete chrenovský cintorín a po ceste č. 64 pokračujete stále rovno až k Obchodnému centru, prejdete most cez rieku Nitra, po ľavej strane Hlavná tržnica, na druhej križovatke odbočte vľavo, pred budovou Mestskej polície odbočíte vpravo a to už prichádzate k našej účtovníckej firme.
Zo smeru od Hlohovca prídete do Nitry po ulici č. 513, míňate Peter-auto s.r.o., po ulici Bratislavská pokračujete ku kruhovému objazdu, ten opustíte na treťom výjazde, na prvej križovatke odbočíte vpravo a ste v cieli.
Prajeme Vám príjemnú, ničím nerušenú jazdu a tešíme sa na Vašu návštevu!