Skupina Renaudit Group poskytuje tieto služby


Renaudit Group je zoskupenie spoločností Renaudit SDS družstvo, Renaudit s.r.o, Renaudit TAX k.s., Advokátska kancelária Renaudit a Renaudit Consulting s.r.o.
Ponúkame komplexné služby v oblasti podnikania zamerané na spracovanie účtovníctva, daňové, účtovnícke a ekonomické poradenstvo, audítorské služby, outsourcing. V oblasti advokácie je naša činnosť zameraná na právne služby, služby advokáta a právne poradenstvo.

Audit

Poskytujeme komplexné služby v oblasti auditu: audit účtovnej závierky, názor audítora k projektom financovaným z európskych fondov, uisťovacie služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov.

VIAC

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva dodávateľským spôsobom podľa vašich predstáv. Od kontroly účtovníctva a účtovného poradenstva až po úplný outsourcing vrátane miezd a zostavovania reportov.

VIAC

GDPR

Táto oblasť je regulovaná najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov s o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. (General Data Protection Regulation)

Poskytujeme jak jednotlivé služby v tejto oblasti, tak komplexné riešenia prostredníctvom zodpovednej osoby.

VIAC

RPVS

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a oprávnených osobách vedený Ministerstvom Spravodlivosti SR.

V oblasti RPVS poskytujeme konplexné služby i poradenstvo.

VIAC

Právo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti obchodného práva: založenie spoločnosti, poradenstvo pri vypracovaní zmlúv, riešenie obchodných sporov.

VIAC

Dane

Daňové poradenstvo poskytujú traja skúsení daňoví poradcovia. Riešime problémy týkajúce sa všetkých druhov daní, otázky registrácie na DPH, pripravujeme pre zákazníkov daňové priznania.

VIAC

Ostatné doplnkové služby

Register partnerov verejného sektora RPVS, Transferové oceňovanie, Elektronické schránky, Ochrana osobných údajov, Sídlo spoločnosti, Pobyt cudzincov, Likvidácia spoločnosti, Vymáhanie pohľadávok

VIAC

RENAUDIT GROUP:

Renaudit SDS družstvo
Renaudit, s.r.o.
Renaudit TAX k.s.
Advokátska kancelária Renaudit
Renaudit Consulting, s.r.o.

SÍDLO:

Jasná 13
949 01 Nitra

IČO: 34107291
DIČ: 2020406927

KONTAKTY:

Telefón:
+421 37 655 02 81
+421 37 655 02 82

FAX: +421 37 655 04 58
E-mail: info@renaudit.sk

Advokátska kancelária Renaudit
JUDr. Paulína Paramonová, advokát
paramonova@renaudit.sk