Dane

Spôsob poskytovania daňového poradenstva upravuje Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (78/1992). Zákazníci žiadajú poradenstvo hlavne v oblasti daní z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Typické problémy, ktoré riešime sa týkajú napríklad:

  • povinnosti registrovať sa na Daň z pridanej hodnoty,
  • klasifikácia obchodných prípadov z hľadiska DPH,
  • klasifikácia výdavkov z hľadiska daní z príjmov,
  • príprava a vypracovanie daňových priznaní,
  • zastupovanie v daňovom konaní.