Auditu sa venujeme už viac ako20 rokov. Ročne vydávame okolo 40 auditorských správ. V našom auditorskom tíme sú dvaja audítori, účtovní experti na pozíciách účtovník – senior a daňoví poradcovia. Naši ľudia komunikujú v slovenčine, angličtine a nemčine.

Povinnosť auditu síce vyplýva zo zákona, snažíme sa však, aby bola poskytovaná služba užitočná pre manažment zákazníka, vylepšovala účtovný systém a systém interných kontrol. Súčasťou auditu je aj poradenstvo, ktoré poskytujeme počas platnosti audítorskej zmluvy. Naši zákazníci majú možnosť kedykoľvek kontaktovať expertov v oblasti auditu, účtovníctva a daní.

Našim cieľom je budovanie dlhodobej spolupráce so zákazníkom. S mnohými zákazníkmi spolupracujeme od ich založenia. Loajalitu zákazníkov si vážime a považujeme ju za jeden z dôkazov ich spokojnosti.