Právo

Súčasťou skupiny Renaudit je aj právna kancelária. Naši právnici poskytujú služby v oblasti obchodného práva. Máme skúsenosti so zakladaním obchodných spoločností a organizačných zložiek. Riešime otázky súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi. často sa zaoberáme zmluvnými vzťahmi našich zákazníkov. Zamestnanci právnej kancelárie komunikujú v prípade potreby v angličtine.