Účtovníctvo

Účtovníctvu sa venujeme od založenia spoločnosti v roku 1991. Ročne spracujeme viac ako 70 účtovných závierok. Náš tím tvoria účtovní experti na pozíciách účtovník – senior, daňoví poradcovia a účtovníci juniori. Členovia tímu komunikujú v slovenčine, angličtine a nemčine. V oblasti účtovníctva poskytujeme širokú škálu služieb vrátane účtovného poradenstva, kontroly a vedenia účtovníctva a spracovania miezd.

Služby prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám zákazníka. Pre menšie firmy vedieme účtovníctvo dodávateľským spôsobom. Zákazník sa môže sústrediť na hlavný predmet podnikania a účtovníctvo nechá na nás. Väčšie spoločnosti zvyčajne vyžadujú spoluprácu internej administratívy a nášho účtovného experta.

Pri spracovaní účtovníctva využívame hlavne ekonomický systém Money S3. Naši zamestnanci však majú bohaté skúsenosti aj s inými nástrojmi na vedenie účtovníctva. Na spracovanie miezd využívame pre väčšie spoločnosti softvér Human a Vema.